Uppläggningsplan 2019-2020

Uppläggningsplan för vintern 2019-2020
Placeringen av båtarna på land är preliminär, den kan komma att ändras under upptagningarna. Observera att det är justeringar i lagindelningarna. Alla tider och mer info finns i tidsplandokumentet. 

LBK – varvsplan 2019-11-21 – Bild på plan med namn och lagindelning

LBK torrsättning 2019 – tidsplan – Tider och information runt torrsättningarna.

Torrsättningsdagar 2019:
Torrsättning 21 september – Lag 1
Torrsättning 2 oktober – Lag 2x
Torrsättning 5 oktober – Lag 2
Torrsättning 5 oktober – Lag 3
Torrsättning 9 oktober – Lag 3x
Torrsättning 12 oktober – Lag 4
Torrsättning 12 oktober – Lag 5
Torrsättning 16 oktober – Lag 4x
Torrsättning 19 oktober – Lag 6 och 7

Uppdaterad 2019-11-22