Funktionärer LBK 2021

Lars Gustavsson
Ansvarig för verkstäder och förråd.
Telefon: 08-766 35 93
0700-900 902

Torbjörn Nürnberg
Ansvarig för VVS och snickerier.
Telefon: 08-765 19 17
073-550 68 42

Lars Johansson
Ansvarig för mastskjul.
Telefon: 08-765 05 63
070-356 20 90

Rolf Sahlén
Arbetande funktionär.
Telefon: 070-774 78 25

Hans Gornitzka
Besiktningsman
Telefon: 08-765 58 32
070-223 50 48