Funktionärer LBK 2021

Lars Gustavsson
Ansvarig för verkstäder och förråd.
Telefon: 08-766 35 93
0700-900 902

Torbjörn Nürnberg
Ansvarig för VVS och snickerier.
Telefon: 08-765 19 17
073-550 68 42

Jerker Kolare
Ansvarig för mastskjul.
Telefon: 0708-470 464
Mail: jerker.kolare@gmail.com

Rolf Sahlén
Arbetande funktionär.
Telefon: 070-774 78 25

Hans Gornitzka
Besiktningsman
Telefon: 08-765 58 32
070-223 50 48