Uppläggningsplan 2021-2022

Uppläggningsplan för vintern 2021-2022
Placeringen av båtarna på land är preliminär, den kan komma att ändras under upptagningarna.  

OBS! Tider för respektive arbetslag finns i varvsplanen samt i listan.

LBK – varvsplan 2021-09-13– Bild på plan med namn och lagindelning
Torrsättningslista LBK 2021-09-13

Torrsättningsdagar 2021:

Lag 1 – 18 september kl. 08:00
Lag 2 – 18 september kl. 10:00
Lag 3 – 29 september kl. 18:00
Lag 4 – 2 oktober kl. 08:00
Lag 5 – 2 oktober kl. 10:00
Lag 6 – 2 oktober kl. 12:00
Lag 7 – 6 oktober kl. 18:00
Lag 8 – 9 oktober kl. 08:00
Lag 9 – 9 oktober kl. 10:00
Lag 10 – 9 oktober kl. 12:00
Lag 11 – 13 oktober kl. 18:00
Lag 12 – 16 oktober kl. 08:00
Lag 13 – 16 oktober kl. 10:00
Lag 14 – 16 oktober kl. 12:00

Uppdaterad 2021-09-14