Uppläggningsplan 2022-2023

Uppläggningsplan för vintern 2022-2023
Placeringen av båtarna på land är preliminär, den kan komma att ändras under upptagningarna.  

OBS! Tider för respektive arbetslag finns i varvsplanen samt i listan.

Torrsättningsdagar 2022:

Lag 1 – 17 september kl. 08:00
Lag 2 – 17 september kl. 11:00
Lag 3 – 28 september kl. 18:00
Lag 4 – 1 oktober kl. 08:00
Lag 5 – 1 oktober kl. 11:00
Lag 6 – 1 oktober kl. 14:00
Lag 7 – 5 oktober kl. 18:00
Lag 8 – 8 oktober kl. 08:00
Lag 9 – 8 oktober kl. 11:00
Lag 10 – 8 oktober kl. 14:00
Lag 11 – 12 oktober kl. 18:00
Lag 12 – 15 oktober kl. 08:00
Lag 13 – 15 oktober kl. 11:00
Lag 14 – 15 oktober kl. 14:00
Lag 15 – 22 oktober
Lag 16 – 22 oktober

Uppdaterad 2022-02-15