Styrelsen LBK 2022

Ordförande:    Carl Aschan
Telefon:          0708-541579
e-post:              ordforande@lidingobatklubb.se

Vice ordförande:  Ronnie Walldén
Telefon:            070-405 50 11

e-post:              viceordforande@lidingobatklubb.se

Kassör:              Daniel Rexed
Telefon:            070-770 40 00
e-post:              kassor@lidingobatklubb.se

Sekreterare:    Benjamin Lilja
Telefon:           070-557 51 78
e-post:             sekreterare@lidingobatklubb.se
Övriga ansvarsområden: LBK Hemsida, IT-utveckling

Hamnkapten: Hans Rosdahl
Telefon:           070-7608730
e-post:              hamnkapten@lidingobatklubb.se
Övriga ansvarsområden: medlemsärenden, jolleplatser och skåp.

Varvschef:       Ronnie Walldén
Telefon:            070-405 50 11
e-post:              varvschef@lidingobatklubb.se

Klubbmästare: Gill Gustavsson
Telefon:            070-795 81 71, 08-766 35 93
e-post:              klubbmastare@lidingobatklubb.se
Övriga ansvarsområden: Klubbhuset, Nycklar och Standar

Vaktansvarig:   Stefan Elm
Telefon: 
          072-976 11 65
e-post:              vaktansvarig@lidingobatklubb.se

Kommunikatör:   Veronica Blixt
Telefon: 
         0709-21 51 20
e-post:              kommunikation@lidingobatklubb.se