Båt på land

Information om vilka regler som gäller när din båt ligger på land