Masthantering hösten 2021

Hej alla båtvänner i LBK!


Hoppas att ni har haft en bra sommar varit ute med era båtar under de riktigt fina dagarna. Även om vi inte riktigt är där ännu börjar säsongen tyvärr ändå så sakteliga närma sig sitt slut. Med detta följer att planering av torrsättning och annat som ska ske i anslutning till den nu är igång. Information om torrsättningen kommer i ett separat meddelande inom kort.

Här kommer information som främst berör seglarna i klubben om när mastskjulet kommer att vara öppet och annat som är viktigt att beakta inför att masterna tas av och förvaras på varvsplanen inför inläggningen i mastskjulet.

– Alla presenningar och däckställningar ska tas ut från mastskjulet av respektive ägare eller dess ombud antingen Söndag den 5/9 eller Tisdag 7/9 då mastskjulet är öppet kl 17-18 för detta ändamål (Obs! vid dessa tillfällen ska inga master läggas in).

– Mastskjulet kommer att öppnas för inläggningen av masterna kl.17:00-18:00 följande dagar:
Fredag 10/9, Söndag 12/9, Fredag 17/9, Söndag 19/9, Fredag 1/10, Söndag 3/10, Fredag
8/10, Söndag 10/10 och Fredag 15/10.

Tänk på att du kan behöva ta med dig egen bärhjälp då om det är få andra som dyker upp. Alla master, bommar samt förstagsprofiler ska vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer innan de läggs in. Masterna ska även vara försedda med ändamålsenligt skyddsmaterial vid alla vassa eller utstickande delar, såsom beslag lanternor etc. för att förebygga skador på andra master och personer som hanterar masterna.

– När masterna förvaras på varvsplanen inför inläggningen i mastskjulet ska de även vara
tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer. Här ska masterna förvaras så kort tid som möjligt innan de läggs in eftersom det är ont om plats och få bockar men många master.
Efter avmastning ska masten därför läggas in i mastskjulet så snart det är öppet.
På varvsplanen ska alla master förvaras endast inom ett område på varvsplanen som är avsett för detta. Området kommer att markeras tydligt både på plats (senast from den 10/9) samt i varvsplanen.

OBS! eftersom båtar ska placeras på detta område vid den sista torrsättningen
den 16/10 ska alla master vara borttagna senast den 15/10.


– Vid avmastningen gäller att respektive båtägare ansvarar för att en hög ändamålsenlig
säkerhet upprätthålls i arbetet samt att mastkranens funktion inte skadas eller äventyras.
Respektive båtägare som har ansvaret vid avmastningen ska på förhand ha fått en
genomgång av dess funktion av Lars Gustavsson.
OBS! mastkranens är dimensionerad för master som väger maximalt 450kg vilket inte får överskridas.
Mastkranen får endast användas för lyft av master och ej motorer etc. Kontakta varvschefen om du har behov av att lyfta en motor eller något annat.
Tveka inte att kontakta mig eller Lars Gustavsson om du har frågor kring ovan.

Med vänlig hälsning,
Hans Rosdahl, Hamnkapten

Det här inlägget postades i aktuellt. Bokmärk permalänken.