Mastskjulet!

Hej kära LBK medlemmar!

Nu är det full aktivitet på vår båtklubb inför den första sjösättningen på lördag och här kommer information som främst berör klubbens seglare. 

Mastskjulet kommer att öppnas för uttag av masterna direkt efter sjösättningarna vid följande tillfällen:

Lördag 23 april kl.17-18

Lördag 30 april kl.16-17

Lördag den 7 maj kl.16-17

Lördag den 14 maj kl.15-16

  • Ta med dig egen bärhjälp!
  • Mast och ev. förstagsprofil ska vara tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer när masterna förvaras på varvsplanen inför påmastningen.
  • Förvara masten så kort tid som möjligt på varvsplanen innan påmastning då det är ont om plats och få bockar.
  • Alla masterna ska läggas inom ett område på varvsplanen som är avsett för detta. Området kommer att markeras tydligt på varvsplanen innan det första tillfället den 23 april.
  • Vid påmastningen gäller att respektive båtägare ansvarar för att en hög ändamålsenlig säkerhet upprätthålls i arbetet samt att mastkranens funktion inte skadas eller äventyras.
  • Respektive båtägare som har ansvaret vid påmastningen ska på förhand ha fått en genomgång av mastkranens funktion av Lars Gustavsson.
  • OBS! mastkranens är dimensionerad för master som väger maximalt 450kg vilket inte får överskridas.
  • Mastkranen får endast användas för lyft av master och ej motorer etc. Kontakta varvschefen om du har behov av att lyfta en motor eller något annat.

Med vänlig hälsning

Hans Rosdahl, Hamnkapten

Det här inlägget postades i aktuellt. Bokmärk permalänken.